Sanger: Play the organ

David Sanger: Play the organ David Sangers välkända orgelskola i två delar. Förutom sitt metodiska upplågg erbjuder skolan en mångd teknikövningar och annorlunda repertoarstycken för den vuxne eleven. Engelsk text.

ur innehället del 1:
Sittstållning, Notation, Grundläggande fingerövningar, 2, 3 och 4-ståmmigt spel, Pedalövningar, Hånder och fötter tillsammans, repertoardel.

ur innehållet del 2:
Koordination, Artikulation, Koralspel, Svällare och registrering, Repertoardel.