Psalmarrangemang för små händer del 1

De flesta som undervisat i orgel har nog brottats med det faktum att koralbokens satser ofta är alldeles för svåra att sätta i händerna på nybörjaren. Samtidigt är det en stor sak att få spela till psalmsången, oavsett om man är barn eller vuxen. Denna samling innehåller enkla koralackompanjemang till 40 psalmer i den svenska psalmboken, samtliga i den ekumeniska delen. Flera av satserna kan dessutom användas till andra psalmer med samma melodi. Satserna år i första hand skrivna för barn i lågstadieåldern men kan lika gärna användas av den vanlige orgelspelaren som tycker att koralboken är för svår


Psalmarrangemang för små händer del 2

Nu finns ytterligare ett häfte med enkla psalmarrangemang för orgel! I det andra häftet hittar du julpsalmer, folkmelodier och medeltidskoraler i enkla sättningar liksom mycket annat. Riktlinjerna för arrangemangen har liksom i det tidigare häftet varit:

Enkla satser med manual och pedal
Stämmor med litet omfång som passar små händer
Enkla pedalstämmor, mitt på klaviaturen
Lättspelade tonarter
Satser som klingar bra
Satser som fungerar bra till psalmsången
Satser som är lätta att memorera