Percussion

Gravity-Beauty-Energy. Tre enkla stycken för orgel och rytminstrument. Låt dina elever spela tillsammans! Triangel, bastrumma, virveltrumma och tamburin. Rytminstrumenten är utbytbara, använd de du har tillgång till.