Små barn kan lära sig det mesta. Tänk bara på allt ett nyfött barn måste lära sig: andas, äta, sova, prata, krypa... Barnets inlärningspotential är enorm! Därför kan ett barn också lära sig att spela ett instrument i tidig ålder. Suzukimetoden är ett redskap för just detta: där arbetar man med barn från 3-4 års ålder. Läs mer om metoden på Svenska Suzukiförbundets hemsida. Jag är Suzukipedagog i orgel och har mött några barn vid manualerna. Det är fascinerande att se deras kompetens, deras lust att lära och med vilket stort allvar de går in för att spela sitt instrument. Barn kan!

Eftersom barnen tar sitt spel på stort allvar måste också läraren göra det. Det värsta jag vet är när man ställer upp en grupp barn för att sjunga eller spela, dåligt förberedda och osäkra på situationen och låter dem göra ett framträdande de själva upplever som pinsamt och sedan säger "det är ju bara barn, dom är ju så gulliga". Det är klart att de är gulliga, men de måste få vara duktiga också! Oavsett om det gäller att spela, sjunga eller bara att tända ett ljus. Barn vill kunna!

Improvisation är något som skrämmer många vuxna orgelspelare. Ofta har man haft en lärare som börjat i fel ände ("nu ska vi göra en koralfuga") och på det sättet fått lära sig att - man inte kan. Jag utgår fram att alla kan improvisera, och ingen av de vuxna elever jag haft har fått mig att ändra uppfattning. Men det gäller att börja i rätt ände.