LÅTA

LÅTA är ett idematerial för improvisationsundervisning. Improvisation är en viktig del i instrumentalundervisningen. I många genrer är det helt naturligt att improvisera, men i det vi av någon anledning kallar "klassisk" musik blir bundenheten vid redan skrivna noter ofta alldeles för stor. Att improvisera är att leka med musik, upptäcka musik, uttrycka sig i musik. Att använda improvisation i undervisningen kan tillföra mycket när det gäller analysförmåga, teknik och frihet vid instrumentet. Det kanske t.o.m. kan ha en positiv effekt på notläsningen. I häftet LÅTA hittar du 32 kapitel med tips och ideer för hur du kan använda improvisation i din instrumentalundervisning. Övningarna utgår från instrumentet orgel, men det mesta går att överföra till vilket instrument som helst. Många av övningarna kan också utfö:ras fyrhändigt, med flera instrument eller i en ensemble. Här finns improvisationslekar för den som aldrig rört ett instrument förut, här finns mer avancerade övningar.