Kvinnliga tonsättare är oftast osynliga i konsertprogrammen, trots att det naturligtvis finns en enorm mångd högkvalitativ musik skriven av kvinnor, inte minst för orgel. Elfrida Andre, Nadja Boulanger, Maria Theresa d Agnesi, Amy Beach, Anna Bon, Liana Alexandra, Ester Mågi och Erzsebet Szonyi, har du hört deras musik? Vox Femina år en konsert helt ågnad ät kvinnliga tonsåttares verk.

NÄSTAN SOM EN ORKESTER är orgeln. På ett bra instrument kan man spela nästan vad som helst oavsett vilken instrument det skrevs för från början. I konserterna under den rubriken spelar jag känd orkestermusik arrangerad för orgel. Musik av Bach (han arrade ju själv violinkonserter av Vivaldi), Händel, Mozart, Sibelius, Dvorak, Elgar, Wagner, Alfven, Sousa... Detta är ett program som gör orgeln tillgänglig för den ovane lyssnare på ett utmärkt sätt. "Inte visste jag att orgeln kunde läta sådär" är en vanlig kommentar från åhörarna.

/div>