Det här med gudstjänst

Det här med gudstjänst är ett mysterium. Gudstjänsten upptäcker man bäst genom att fira den, men det kan ibland vara till hjälp med en enkel vägvisare för den som är ovan. Det här med gudstjänst skrev Karin Öhman ursprungligen som en följetong i ett församlingsblad, som ett sätt att ge en enkel förklaring till gudstjänstens moment och symboler. Texten har sedan publicerats i fler församlingsblad och också delats ut som ett litet häfte till körsångare, konfirmander, kyrkvärdar och församlingsbor. De tio kapitlen beskriver en normal högmässa som den ser ut i kyrkans handbok, men berättar också om syfte, mål och mening med gudstjänsten. Det tionde kapitlet handlar om gudstjänstens tid. Här finns gott om hänvisningar till bibeltexter och psalmer, vilket gör att nyfikenheten väcks att läsa vidare. Därför kan de korta texterna vara en bra utgångspunkt för ett bibelstudium eller en konfirmandgrupps arbete med gudstjänsten.

Karin Öhman är organist i Ålems församling.