AVISTA

Avista är en komplett notläsningsskola där dina elever lär sig noter genom att spela dem a vista. Varje kapitel tar upp ett nottecken eller tonnamn med enkla förklaringar, inledande övningar, a vistaläsningsövningar och skrivuppgifter. Från häfte 2 medföljer en CD med diktatövningar som kan göras hemma eller tillsammans med läraren. Genom att gå igenom ett kapitel vid varje lektion lär sig dina elever snabbt att läsa noter. Kapitlen är ordnade i en stigande svårighetsgrad där ett nytt tecken eller ett nytt tonnamn införs varje gång. I häfte 1 lär man sig tonerna i två oktaver, helnoter, halvnoter och fjärdedelar. Häfte 2 fortsätter med andra delar av notbilden som åttondelar, pauser, bindestreck och förtecken. AVISTA finns i både orgel och pianoversion. Lärarhäftet ger tips och ideer om hur materiaet tillämpas. Häfte 3 och 4 är under produktion och serien planeras fortsätta upp på avancerad nivå.